skip to Main Content

Toezicht

Easybroker staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het prudentiele toezicht op financiële instellingen in Nederland. Ze houdt derhalve zicht op de naleving van wettelijke regels en beoordeelt de interne organisatie van de onderneming. De AFM is onafhankelijk in haar functioneren. Het Ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Klik hier om naar het register van de AFM te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een breed takenpakket, waaronder het bewaken van de stabiliteit van het financiële systeem in Nederland. DNB is derhalve de partij die beoordeelt of een onderneming voldoende solvabel is. Daarnaast geeft deze instelling toelichting op allerlei verschillende zaken die met het financiële systeem verbonden zijn.

Waar staat uw vermogen?

Uw belegde vermogen staat ten allen tijde op een rekening geadministreerd op uw naam bij een van onze depotbanken. Op uw belegde vermogen wordt daarom geen enkel vorm van aansprakelijkheid uitgeoefend als de instelling waar de beleggingen ondergebracht zijn ( vermogensbeheerder of depotbank) failliet gaat. Deze bepaling is vastgelegd in de Wet Giraal Effectenverkeer.

Back To Top